Meldingen

Financiële effecten

Inleiding

Zoals gebruikelijk informeren we uw raad in de voortgangsmonitor op hoofdlijnen en passen we alleen de begroting aan als dit echt noodzakelijk is. De meldingen in dit hoofdstuk zijn dus bedoeld om uw raad te informeren over de stand van zaken en de verwachtingen over 2022. De meldingen leiden niet per se tot een begrotingswijziging. Voor de meldingen waarvoor dit wel het geval is, geven we dit expliciet aan. Tevens zijn de voorgestelde aanpassingen opgenomen in de tabel in het hoofdstuk 'meldingen waarvoor een besluit nodig is'.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 16:35:09 met de export van 11/15/2022 15:38:33