Meldingen

Meldingen waarvoor een besluit nodig is

Inleiding

We vertalen meldingen alleen in begrotingswijzigingen voor zover dat noodzakelijk is. We maken daarbij onderscheid in meldingen die leiden tot een bijstelling van de begroting (deze hebben we hiervoor meegenomen bij de programmameldingen) en (nieuwe) specifieke mutaties in het gemeentefonds.

Overigens stellen we ook een aantal budget neutrale, meer technische begrotingswijzigingen voor. Deze vindt u in het deel Verzamelvoorstel.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 16:35:09 met de export van 11/15/2022 15:38:33