Meldingen

Meldingen waarvoor een besluit nodig is

Meldingen

Onderstaande begrotingsafwijking is eerder toegelicht bij de programmameldingen. We stellen voor deze afwijking in de begroting van 2022 te verwerken.

Bedragen * € 1.000

programma

2022

Pilot aardgasvrij maken Dukenburg (*)

Openbare ruimte

-800

Totaal

-800

(*) Over te hevelen naar 2023

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 16:35:09 met de export van 11/15/2022 15:38:33